Nowoczesne formy współpracy grupy PKP CARGO z gigantem kontenerowym Maersk Line

Rozwój przewozów kontenerowych grupy PKP CARGO z operatorem kontenerowym Maersk Line

Jednym z ważniejszych aspektów przy międzynarodowym transporcie kontenerowych ładunków jest jego zorganizowanie już w kraju docelowym, do którego przypływa statek. Kontenery są rozładowywane w terminalu portowym i z tego miejsca powinny być stosunkowo szybko dostarczone do ostatecznego odbiorcy. Jeszcze niedawno wszystko się odbywało przy pomocy ciężarówek, lecz w ostatnich latach bardzo dynamicznie na ten rynek wchodzi ze swoją propozycją grupa kolejowa PKP CARGO. Operator ten zaczął ostatnio świadczyć intermodalne usługi, to znaczy kontenery transportuje się za pomocą kolei do jednego z kilku terminali zlokalizowanych w centrum, a później wiezione do końcowego odbiorcy za pomocą ciężarówek. Takie rozwiązanie sporo pomniejsza całościowe koszty transportowania, gdyż przewóz większej ilości jednostek kontenerowych składem kolejowym będzie kosztował dużo mniej, niż przejechanie takiej samej trasy przez kilkadziesiąt pojazdów. Dlatego też tego typu usługi są coraz popularniejsze, włącznie z tym że PKP CARGO nawiązało niedawno współpracę z globalnym operatorem kontenerowym Maersk Line.

Póki co transporty kontenerów realizowane są do kilku baz przeładunkowych, to znaczy Kątów Wrocławskich, Warszawy i Sławkowa, a największym ich plusem jest bardzo duża regularność. Pociągi jadą o określonych godzinach bez względu na poziom załadowania, i właśnie taka systematyczność daje tak niezbędny dla kontrahentów element stabilności i powtarzalności. Rozwój przewozów kontenerowych grupy kolejowej PKP CARGO z gigantem kontenerowym Maersk Line
Najnowsze usługi dla Maersk Line obejmują jeszcze więcej, czyli tak zwany system port to door. Tego tupu usługa jest połączeniem transportu samochodowego i kolejowego z równoczesnym ustaleniem dokładnych ram czasowych na dostarczenie do klienta. Kontener ściągany z kontenerowca na terenie portu, załadowywany na platformę wagonu i dostarczany do stacji przeładunkowej, a tam następuje przeładunek na samochód ciężarowy. Zgodnie z obowiązującą umową ładunki trzeba dostarczyć do odbiorcy końcowego w dokładnie określonym czasie, podobnie będzie z transportem w drugim kierunku, czyli odebraniem pełnych kontenerów i przewozem ich na czekający statek.