Coraz to nowe rekordy na rozbudowanym w tym roku Kanale Sueskim

Coraz to nowe rekordy na rozbudowanym w tym roku Kanale Sueskim

Coraz to nowe rekordy na rozbudowanym w tym roku Kanale Sueskim

Coraz to nowe rekordy na wyremontowanym niedawno Kanale Sueskim

Transport morzem należy do najbardziej ekonomicznych, lecz i tak duże znaczenie będzie mieć w nim trasa, jaka jest do pokonania. Dziś większość zagranicznej wymiany handlowej występuje między państwami z Azji a Europą oraz Ameryką, a ogromnie ważną rolę w tym wszystkim ma Kanał Sueski, który połączył Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym. Proponuje on obecnie najsprawniejsze połączenie między Azją i Europą, przez to, że nie ma potrzeby opływania kontynentu afrykańskiego redukuje przeciętny czas podróży o blisko 15 dni. Już w aktualnej chwili przez wody tego kanału przepływa blisko pięćdziesiąt kontenerowców na dobę, co stanowi siedmioprocentowy udział światowego transportu na morzu. Zarządca kanału, czyli egipski rząd planuje, że za następną dekadę ilość ta się podwoi, a co za tym idzie sporemu powiększeniu może ulec procentowy udział tej trasy w międzynarodowej spedycji. Analogiczne założenia dotyczą przyszłych przychodów, jakie ma wygenerować działalność kanału. Rządowi specjaliści mówią nawet o 13 miliardach dolarów, w co jednak nie do końca wierzy część ekonomistów.

Tak przyszłościowe plany są skutkiem z otworzenia drugiej nitki kanału, co miało miejsce w sierpniu tego roku. Nowa nitka powstała obok dotychczasowego kanału, dzięki czemu jest obecnie możliwy ruch dwustronny, bez konieczności długiego czekania na swoją kolej. Całkowita długość kanału to około 35 kilometrów, a wybudowano go bardzo szybko, bo w czasie jednego roku. Pierwotnie planowano jego przekopanie na trzy lata, lecz ponad 40 tysięcy ludzi, którzy robili przy jego budowie przyczyniło się do znacznego przyspieszenia inwestycji. Współcześnie podróż kanałem trwa około jedenastu godzin, widać więc że jest to znacznie lepiej niż przed otwarciem nowej nitki. Kanał już obecnie zaczyna bić kolejne rekordy, jeśli mówimy o liczbie obsługiwanych jednostek. 9 września przeprawiło się nim 70 jednostek mających łączną nośność 4 mln ton, co jest obecnie wyśrubowanym rekordem. Rekordy zwiększają się również jeśli chodzi o wielkość przepływających okrętów, zarówno od południa jak i od północy póki co największymi jednostkami są kontenerowce mające wyporność 200 tysięcy ton.