Rosnąca rola transportu kontenerów pociągami

Rosnąca rola transportu kontenerów pociągami

Rosnąca rola transportu kontenerów pociągami

Coraz większa rola kolejowego transportu kontenerów

Transportowanie kontenerów przy pomocy olbrzymich statków odbywa się między grupą największych portów, ale przecież przeważnie wszystkie te kontenery muszą jeszcze zostać dostarczone do klienta. A ten oddalony być może od portu docelowego nawet o kilkaset kilometrów, z tego też powodu niezbędne jest także zapewnienie transportu lądem. Jeszcze do niedawna było to realizowane głównie za pomocą tirów, które podjeżdżały wprost do portu i odbierały z niego ładunek, lecz obecnie rosnące znaczenie ma kolej. Bez wątpienia ogromny wpływ na taką sytuację mają coraz to nowe inwestycje Grupy PKP CARGO, dzięki którym transport kolejowy staje się coraz bardziej konkurencyjny. Od września bieżącego roku zwiększyła się ilość bezpośrednich kontenerowych połączeń między stolicą i portami morskimi, i na dzień dzisiejszy jest to realizowane cztery razy w tygodniu. Wszystkie te połączenia wą wykonywane według ustalonego rozkładu, składy kolejowe kursują bez patrzenia na ilość kontenerów na wagonach, a na raz zabierają ich blisko sto.

Rozwiązanie tego typu jest bardzo cenione przez firmy zajmujące się spedycją, ponieważ daje regularność i powtarzalność, co przy dłuższych planach jest bardzo ważne. W chwili obecnej grupa PKP CARGO wykonuje trzy linie w różne rejony kraju, poza Warszawą kontenery rozwozi się do Gliwic oraz Poznania. Jeśli chodzi o te ostatnie porty to realizowane to jest nadal trzy razy w tygodniu, w czasie dostosowanym do okresu przybywania statków kontenerowych, tak żeby ograniczyć w miarę możliwości zbyt długie oczekiwanie na załadunek czy rozładunek. Lecz ten największy operator kolejowy nie poprzestaje tylko na rozszerzeniu połączeń, lecz systematycznie rozszerza swoją propozycję. Przykładowo coraz większą liczbę realizowanych zleceń zaczął obejmować system „port to door”. W praktycznym przełożeniu oznacza to kompleksową usługę wzięcia kontenera z portu i dowiezienia go do odbiorcy o umówionej wcześniej godzinie. Przeważnie odbywa się to w taki sposób, że kontenery są odbierane ze statku i transportowane koleją do jednego z dużych miast, a później już na tamtejszych terminalach przeładowywane na naczepy tirów i przewożone w docelowe miejsce.