Prognozy i szacunki co do kryzysu w transporcie morskim

Prognozy i szacunki co do kryzysu w transporcie morskim

Prognozy i szacunki co do kryzysu w transporcie morskim

Prognozy i szacunki dotyczące w branży transportu morskiego

Ubiegłe kilka lat było ogromnie udane morskie branży, dlatego też jest zrozumiałym że coraz coraz większa ilość firm zaczęła chcieć urwać jak najwięcej z tego ogromnego tortu. Objawiało się to przede wszystkim w dynamicznej rozbudowie floty, o ile jeszcze dekadę temu standardem były kontenerowce mające ładowność trzynastu tysięcy jednostek, to dziś standard ten przesunął się już w stronę dziewiętnastu tysięcy TEU i długości prawie czterystu metrów. Zwiększyła się również znacznie liczba kontenerowców o różnej wielkości, większość firm z tej branży postanowiła o budowie kolejnych maszyn, które albo już pływają po morzach, lub będzie to następować w najbliższym czasie. Ale takie działania przyczyniły się do tego, że w pewnej chwili zaczęła się pojawiać bardzo duża liczba jednostek, która w znacznym stopniu przyczyniła się do panującego obecnie kryzysu na rynku przewozów między oceanicznych. Cała branża z dużymi obawami patrzy w szczególności na następny rok, bo wtedy oddawane będą kolejne jednostki, zwiększą jeszcze bardziej i tak już ogromną konkurencję która panuje wśród przewoźników morskich.

Eksperci ostatnio twierdzą, że następny rok na pewno będzie ciężki, stanowisko takie przedstawiono na całkiem niedawno zorganizowanej konferencji Capital Link w stolicy Anglii. Jako podstawowy powód takiego stanu rzeczy przede wszystkim wskazano zbytnią ilość powierzchni ładunkowej w ładowniach, szczególnie w świetle kolejnych wodowanych jednostek pływających, co w efekcie przyczyniło się do do ogromnych obniżek cen. W pewnym procencie do współczesnego kryzysu również się przyczyniło mniejsze zapotrzebowanie na transport surowców suchych, w pierwszej kolejności węgla oraz żelaza. Jest to mocno związane ze sporą ilością zmian w gospodarce Chin, która stała się jakiś czas temu najpoważniejszym światowym kupcem właśnie takich towarów. Niepewny klimat w tym kraju zdecydowanie nie poprawia i tak nie najlepszej sytuacji branży morskiej i jest bez przerwy dokładnie kontrolowana. Obecny kryzys na świecie ma już swoje pierwsze ofiary, bo kilka miesięcy temu jedna z japońskich firm musiała się zwrócić do rządu o pomoc, a armator Global Maritime Investment Cyprus Ltd ogłosił bankructwo.