Rozwiązania i metody stosowane przy transporcie niebezpiecznych towarów

Rozwiązania i metody stosowane przy transporcie niebezpiecznych towarów

Transport niebezpiecznych ładunków i towarów jest obwarowany dość precyzyjnymi regulacjami. W przypadku wielu z nich bezwzględnie trzeba stosować właściwe środki ochrony i zabezpieczenia, mające zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i samej jednostce i ludziom, jacy pracują na jej pokładzie. Jednak mogą się zdarzyć sytuacje, czy to w rezultacie rażących zaniedbań, czy po prostu jakiegoś zbiegu okoliczności, że na statku znajdą się źle oznaczone produkty, mogące stanowić zagrożenie dla nieświadomej załogi. Sytuacje tego typu są dość niebezpieczne, gdyż przy jakimś wypadku na oceanie akcje ratunkowe są niezwykle kosztowne i skomplikowane. Z takich też powodów w trosce o należyte zabezpieczenie kontenerowców przed takimi zagrożeniem dwóch czołowych armatorów podjęło współpracę w zakresie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa transportu niebezpiecznych ładunków. Armatorami tymi są Maersk Line oraz Hapag-Lloyd, a ich wspólnym projektem stał się specjalistyczny system do kontrolowania przewożonych towarów i wykrywanie ewentualnych zagrożeń.

Rozwiązania i metody stosowane przy transporcie niebezpiecznych towarów

Nowoczesne metody stosowane w przewozie niebezpiecznych towarów

Ten nowy system ma monitorować na bieżąco załadowane towary poszukując potencjalnego zagrożenia. System cały czas się rozbudowuje, na chwilę obecną ma już około sześciu tysięcy substancji, a bez przerwy pojawiają się kolejne. Dzięki temu wykrycie niewłaściwie oznakowanych towarów jest dużo szybsze, podobnie jak identyfikacja związków mogących być zagrożeniem dla załogi i kontenerowca. System firmy Hapag-Lloyd działa w pełnym wumiarze od czterech lat, a opiera się na blisko pięćdziesięcioletniej pracy związanej z klasyfikacją niebezpiecznych materiałów. Z z tej bogatej wiedzy korzystają nie tylko sami pracownicy firmy, lecz coraz częściej wprowadzone rozwiązania wykorzystuje cała branża. W bardzo dużym stopniu wpływa to na bezpieczeństwo na statkach, w szczególności że inni przewoźnicy są najczęściej zainteresowani stosowanymi zabezpieczeniami. A o tym, jakie to jest istotne bardzo dobrze może zaświadczyć ilość źle oznaczonych towarów o niebezpiecznym charakterze, jakich w roku poprzednim wykryto prawie trzy tysiące.