Pierwsza dostawa płynnego gazu z Kataru

Pierwsza dostawa płynnego gazu z Kataru

Pierwsza dostawa płynnego gazu z Kataru

Pierwsza dostawa gazu płynnego od firmy Quatargas

Dzień 11 grudnia zeszłego roku dla wielu specjalistów jest milowym krokiem do zdobycia niezależności energetycznej. Jeszcze całkiem niedawno gospodarka naszego kraju w głównej mierze opierała się na dostawach surowców z Rosji, ale poczynione starania w celu zróżnicowania dostawców dały początek współpracy z firmą Qatargas. I to właśnie gaz tej firmy dopłynął dokładnie 11 grudnia do otwieranego właśnie terminala gazowego na terenie Świnoujścia, rozpoczynając kolejny etap w zabezpieczeniu energetycznym naszej gospodarki. Ta pierwsza z dostaw obejmuje 210 tys metrów sześciennych surowca i jej głównym przeznaczeniem schłodzenie i rozruch instalacji w terminalu. Kolejna z dostaw tak jak przewiduje harmonogram powinna się odbyć już w lutym, a całość kontraktu została podpisana na dwadzieścia lat i obejmować ma około miliona ton gazu w ciągu roku. Nowo otwarty terminal jest siedemnastym miejscem tego typu, do jakiego firma z Kataru sprzedaje swój surowiec. Prezes firmy jest zadowolony z nawiązania współpracy, twierdząc to za wstęp do rozszerzenia działalności spółki na inne kraje ze Środkowej Europy.

Także władze polskich firm uważają ten kontrakt za doskonały kierunek na rozwoju, ponieważ oddany niedawno do użytku terminal z doskonale rozwiniętymi połączeniami międzynarodowymi może otworzyć naszemu krajowi drzwi na inne rynki. Bardzo ważne jest także to, że ten terminal stał się ważnym elementem w zapewnieniu energetycznej niezależności kraju, w pierwszej kolejności zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie dając szansę na współpracę z resztą sąsiadów. Możliwości rozładunkowe terminala są niezwykle duże, zaprojektowano go do kompleksowej obsługi nawet pięciu miliardów ton tego surowca rocznie. Na cały kompleks składa się trzykilometrowej długości falochron, nabrzeże przy którym będą rozładowywane metanowce oraz dwa wielkie zbiorniki gazu. Należy przy tym uwzględnić instalacje i prawie stukilometrowy rurociąg, dzięki czemu całość stanowi największy tego typu obiekt w naszej części Europy. Aktualnie terminal znajduje się w fazie rozruchu, do czego właśnie są potrzebne zakontraktowane dostawy, ale stosunkowo szybko będzie on w stanie osiągnąć pełne możliwości przeładunkowe.
.