Rekordy jakie zostały pobite w gdańskim porcie w roku 2015

Rekordy jakie zostały pobite w gdańskim porcie w roku 2015

Rekordy jakie zostały pobite w gdańskim porcie w roku 2015

Kolejne rekordy jakie zostały pobite w porcie Gdańskim w ubiegłym roku

Poprzedni rok był był naprawdę dobry dla Portu w Gdańsku, doskonale zresztą można to zobaczyć po liczbach. 36 milionów ton przeładowanych produktów, ponad 10 procent wzrostów obrotów i liczne inwestycje o wartości blisko miliarda bardzo dobrze pokazują, jak wyglądało to wszystko w poprzednich miesiącach. Po pierwsze miniony rok był rokiem potężnych inwestycji. Na przykład został zakończony pierwszy etap programu rozbudowy nabrzeży, który się łączy z pogłębieniem toru wodnego. Dość duże inwestycje zostały poczynione jeśli chodzi o paliwa. Sukcesem skończył się pierwszy etap naftowego terminala PERM, a także został poddany modernizacji Terminal Paliw Płynnych, montując tam zaawansowane wyposażenie mające obsługiwać produktów pochodzenia naftowego. Pamiętano także o kontenerach, tu również różnorodne inwestycje znacznie poprawiły codzienną pracę z nimi. W poprzednim roku zaczęła się kompleksowa modyfikacja kontenerowego terminala, a oprócz tego zmodernizowano intermodalny terminal w okolicach Nabrzeża Szczecińskiego. Poza tym wykonano sporo mniejszych projektów i prac, mających jednak całkiem spory na bezpieczeństwo i jakość obsługi przeładunków.

A przeładunków o różnym charakterze w ubiegłym roku była w Gdańsku ilość rekordowa, bowiem prawie trzydzieści sześć milionów ton. Główną ich część, bo prawie 15 milionów ton to były paliwa płynne, dało to aż 20-procentowy wzrost w porównaniu z latami ubiegłymi. Bardzo dobre statystyki również były jeśli chodzi o drobnicę, pomimo tego że panowało światowe spowolnienie, to w Gdańsku specjalnie odczuwalne to nie było. 11,9 miliona ton i wzrost w wysokości pięciu procent w porównaniu z rokiem 2014 to także liczby, jakie mogą dać niemało powodów aby być zadowolonym. Pomimo że trochę spadła liczna jednostek kontenerowych, to jednak większy był ich tonaż, i stąd tak dobry wynik w tym właśnie segmencie. Z kolei największe chyba wzrosty pojawiły się przy przeładunku węgla, w porównaniu z ubiegłym rokiem jego ilość powiększyła się o ponad trzydzieści procent. Z kolei niezbyt duże spadki wystąpiły w przeładunkach zbóż, głównie z takiego powodu, że reszta polskich portów też poszła w tym kierunku.
.