Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadunkiem na statek

Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadunkiem na statek

Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadunkiem na statek

Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadunkiem na statek

Wszelkie urzędy które się zajmują przepisami morskimi coraz większy nacisk kładą na kwestie związane z bezpieczeństwem. Już od połowy tego roku wejdą w życie przepisy wiążące się z dokładnym weryfikowaniem ciężaru załadowanych kontenerów. Zgodnie z nimi całkowity obowiązek zrobienia tej kontroli spoczywa na tym, kto nadaje ładunek, i będzie się to musiało odbywać zanim się wszystko załaduje ma statek. Przepisy te zostały określone już przed dwoma laty, lecz sam problem widziano już znacznie wcześniej, ale z różnych powodów nie udało się tego rozwiązać. Nowe wytyczne wyraźnie nakazują, że każdy kto nadaje kontener jest zobowiązany do dokładnego zweryfikowania jego masy i zadeklarowania terminalowi i przewoźnikowi. Wprowadzono także zakaz obsługi ładunków, które nie poddano weryfikacji. Proponuje się obecnie dwie metody sprawdzania, więc będą tu możliwości wybrania bardziej odpowiedniego. Pierwszym z nich jest ważenie kontenera, który jest już wypełniony przy pomocy certyfikowanych urządzeń, a drugim jest kontrola masy każdego przedmiotu i dodanie do tego wagi samego kontenera.

Kłopot z podawanymi błędnie wagami był znany już od dawna, i długiego czasu sprawiało to duże niebezpieczeństwo. Na pokład jednego kontenerowca jednorazowo może wejść kilkanaście tysięcy jednostek. Przy tak dużej ilości niewielkie nawet różnice w zadeklarowanej wadze w stosunku do rzeczywistej mogą spowodować ogromne problemy na wodzie. Już niejednokrotnie zdarzały się przypadki zapadania się kontenerów, kłopoty z utrzymaniem stabilności statków czy także śmiertelne wypadki wśród pracujących tam ludzi. W skrajnych przypadkach, przy dużych odchyleniach pomiędzy wagą faktyczną a deklarowaną może nawet dość do przechyłu i utonięcia jednostki, co już parokrotnie w przeszłości się zdarzyło. Z tego też powodu morska branża z dużą radością przyjęła planowane zmiany, mimo że wiązać się one będą z nieco większą pracą. Na szczęście w pierwszej kolejności postanowiono na odpowiednie bezpieczeństwo, a nie na dochody za wszelką cenę. Dzięki temu wszystkiemu można żywić nadzieję, że zdarzenia które się pojawiały dawniej już się więcej nie powtórzą.