Duży spadek ilości obsługiwanych kontenerów w Porcie w Gdyni

Duży spadek ilości obsługiwanych kontenerów w Porcie w Gdyni

Duży spadek ilości obsługiwanych kontenerów w Porcie w Gdyni

Spadek liczby obsługiwanych kontenerów w Porcie w Gdyni

Gdyński Port ze względu na bardzo blisko położony port w Gdańsku nie ma łatwej sytuacji. W szczególności że jego konkurent postawił bardzo wysokie wymagania, w ostatnim czasie zainwestował bardzo dużo, i to wszystko sprawiło, że część klientów się zdecydowała na dokonanie zmiany. Taką sytuację bardzo dobrze pokazywać będą cyfry. W ubiegłym roku terminal BCT obsłużył o 120 tysięcy mniej kontenerów w nawiązaniu do poprzedniego roku, co daje w efekcie 25-procentowy spadek. Duże spadki miał także terminal GCT Gdynia, z kolei w nim poziom ten wynosił niecałe dwanaście procent. Bardzo dobrze więc widać, że Gdynia jak na razie nieco zaczęła zostawać jeśli się ją porówna z pobliskim Gdańskiem. Podczas ubiegłych dwunastu miesięcy kilku większych armatorów zdecydowało się na współpracę z DCT, również kolejni armatorzy zaczynający transporty w nasz region Europy raczej będą wybierać Gdańsk. Wiadomo, że konkurencja jest ważną rzeczą, zwłaszcza jeżeli porty leżą obok siebie, ale zaczynają się podnosić głosy o tym, że taka sytuacja nie należy do najlepszych.

Duże znaczenie na obecną sytuację Portu Gdyńskiego mają duże opóźnienia w projektach przy obsłudze jednostek o największej długości. Aktualnie jeszcze nie pogłębiono kanału, co sprawia że niewykonalne jest obsługiwanie największych kontenerowców, mimo że portowa infrastruktura może na to pozwolić. To był podstawowy powód przejścia kilku największych armatorów do portu w Gdańsku, gdyż ich kontenerowce po prostu nie mogły wpłynąć pod terminal ze względu na zbyt płytkie trasy. Poza tym na sytuację taką nałożyło się załamanie tranzytu do Rosji i spowolnienie chińskiej gospodarki, i w rezultacie wyniki nie były najlepsze. Władze portu są przekonane, że następny rok przyniesie poprawę sytuacji. Zakończono bowiem parę zaczętych kilka lat temu projektów, które przygotować mają terminale do bezpośredniej obsługi dużych kontenerowców. W dużym stopniu modernizacji oraz powiększeniu uległo wyposażenie, unowocześniono również place do składowania i zainwestowano w odpowiednie programy informatyczne pomagające w zarządzaniu całym portem.