Rozwój infrastruktury kolejowej na terenie portów Trójmiasta

Rozwój infrastruktury kolejowej na terenie portów Trójmiasta

Rozwój infrastruktury kolejowej na terenie portów Trójmiasta

Rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

 

Praktycznie żaden z nowoczesnych portów nie będzie miał żadnej szansy na rozwijanie się, jeżeli doprowadzone do niego nie zostaną odpowiednio przepustowe trasy komunikacyjne, i to nie tylko samochodowe lecz również pociągowe. W chwili aktualnej kolejowa infrastruktura dużo do życzenia będzie pozostawiać, zwłaszcza w przypadku portów jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia w tych obszarach. Jeżeli będzie chodzić o Trójmiasto, to tu dużo lepiej wypada pod tym względem Port w Gdańsku. Na początku bieżącego roku została oddana do użytkowania linia 226 między Pruszczem Gdańskim a Portem Północnym. Oprócz tego w trakcie budowania jest kolejny tor tej trasy, przez co już od połowy roku pociągi będą mogły jeździć w każdą stronę, z całkowitą przepustowością nawet do dwustu pełnych składów na dobę. Zamierzenia są znacznie większe, ponieważ zgodnie z deklaracjami zarządu Gdańskiego portu przepustowość linii będzie większa od obecnej nawet sześć razy. Z tego też powodu już w chwili obecnej realizowanych jest kilka bardzo ważnych projektów, mających pomóc w zrealizowaniu tego celu, a kolejne kilka jest na etapie konsultacji społecznych, projektowania czy też gromadzenia koniecznej dokumentacji.

Podobnie duży zakres prac prowadzony jest w porcie w Gdyni. W pierwszej kolejności port ten zamierza dostosować kolejową infrastrukturę do standardu sieci TEN-T. Będzie to między innymi pozwalać na możliwość obsługiwania znacznie cięższych i dłuższych składów niż w chwili obecnej, bo aż do 740 metrów długości. Przeprowadzona równocześnie kompleksowa przebudowa systemów sterujących będzie się z kolei przyczyniać do sporego wzrostu bezpieczeństwa, a równocześnie znacząco poprawi jakość obsługi przejazdów w samym porcie. Jednym z bardziej obiecujących projektów, które by mogły znacząco na dłuższy okres czasu poprawić stan połączeń kolejowych w Gdyni, jest zmodernizowanie dwóch linii które przebiegają przez tę miejscowość. Na dzień dzisiejszy linie posiadają tylko i wyłącznie po pojedynczym torze, a poza tym nie są zelektryfikowane, tak więc oba te obszary są do ruszenia. Aktualnie projekt ten jest w fazie studium wykonalności, a po zakończeniu tego etapu można będzie przedstawić zainteresowanym stronom najlepsze pomysły i rozwiązania. Planowane koszty to ponad półtora miliarda złotych, a szacowana data ukończenia w roku 2021.