Plany na rozwój transportu intermodalnego w najbliższych latach

Plany rozwojowe transportu kombinowanego w Polsce

Transport kombinowany jest coraz popularniejszy wśród przewoźników. Polega on na tym, że dostawa ładunku jest wykonywana kilkoma różnymi metodami, ale całość ma się odbyć w wygodny i szybki sposób dla końcowego odbiorcy. Dalekosiężne plany kombinowanego transportu w PolsceDynamiczny rozwój takiego transportu to jeden z priorytetów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, co między innymi można wywnioskować po przeczytaniu listu, jaki skierowany został do uczestników organizowanego w Gdańsku IV Forum Transportu Multimodalnego. Jednym z podstawowych założeń, które zostały podjęte jest osiągnięcie przed rokiem 2020 udziału transportu w wysokości 6 procent w całości transportu kolejowego. Ocenia się, że obecnie poziom ten wynosi około pięciu, lecz duża dynamika wzrostu daje sporo szans na to, że planowany cel będzie osiągnięty. W chwili obecnej rynek tego transportu jest już dość stabilny, ale cały czas trwa jego rozwój. Cały czas jest na pierwszym miejscu PKP Cardio, z udziałem blisko 50 procent, lecz DB Schenker Rail Polska SA oraz Lotos Polska bez przerwy depczą liderowi po piętach.

Żeby planowane cele udało się osiągnąć potrzebne jest nie tylko większe zainteresowanie klientów, ale także odpowiedniej jakości infrastruktura techniczna. Z tego też powodu w zaplanowanych pracach na najbliższe lata pojawiło się sporo inwestycji wiążących się z rozwojem i modernizacją kolejowego systemu. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Kolejowego, który przyjęty został we wrześniu ubiegłego roku, przez najbliższe siedem lat jest w planach wydanie blisko siedemdziesiąt miliardów złotych, z z jakich dwie trzecie będzie pochodzić ze środków unijnych. To na ten rok właśnie jest w planach zakończenie prac związanych z modernizacją wszystkich ważnych fragmentów kolejowych szlaków, dzięki czemu powstać powinna spójna sieć o wysokich parametrach technicznych. Poza tym dużo pieniędzy ma być przeznaczonych na budowę i wyposażenie centrów logistycznych oraz terminali, a także na nowy tabor. Jest także w planach zmniejszenie opłat za dostęp do sieci kolejowej dla przewoźników oferujących intermodalny transport, po przeprowadzeniu koniecznych prac legislacyjnych taka możliwość jak najbardziej by była.