Niezbyt interesująca przyszłość przewozu kontenerowego na najbliższe miesiące

Ponura przyszłość kontenerowego transportu na najbliższe miesiące

Aktualny rok w opinii ekspertów pracujących w agencji Drewry najlepiej się nie zapowiada dla branży przewozu morskiego. Wylicza ona, że stawki za przewóz nadal będą mocno maleć, a tak naprawdę możliwości redukowania kosztów operacyjnych przez firmy transportowe doszły już do poziomu, w jakim niedużo da się zrobić. Nawet pojawienie się w użyciu kontenerowców o ładowności osiemnastu tyś jednostek kontenerowych sytuacji nie poprawi, ponieważ nie dają one aż tak dużych korzyści, jak zakładano pierwotnie. Nieco mniej radykalną wizję ma agencja Maritime Strategies International. Jej specjaliści przewidują większy wzrost transportu kontenerów na trasach między Acją a Europą, co przy jednoczesnym oddawaniu na złom starych kontenerowców powinno pozwolić spedytorom na odrobienie części strat. Lecz nawet pomimo tak optymistycznej prognozy nikt raczej nie twierdzi, że ten rynek będzie w najbliższym czasie czekać świetlana przyszłość. Szczególnie , że wiele prognoz wskazuje tylko na nieduży wzrost przeładunku w portach, a nawet jeśli tak będzie, to cała branża z całą pewnością z kryzysu nie wyjdzie. Niezbyt ciekawa przyszłość przewozu kontenerowego na zbliżające się miesiąceJedną z metod, jaką stosują armatorzy na ograniczenie wydatków jest slow steaming. Funkcjonuje on na zasadzie ograniczenia prędkości poruszającego się statku, przez co potrzebuje on lekko mniej paliwa. Zastosowanie takiego rozwiązania na pewno pozwala na oszczędność paru procent paliwa, jednak przy powiększeniu ogólnego czasu transportu. Jednak okazuje się, że był to pomysł tylko na niedługą chwilę, ponieważ właściciele firm zastanawiają się coraz częściej nad możliwością jego wykorzystania. W szczególności że niskie ceny paliw stawiają skuteczność zwolnienia kontenerowców pod sporym wskaźnikiem zapytania. Jak można zauważyć w badaniach Alphaliner, na szlakach pomiędzy Chinami a USA średnie prędkości powoli rosną, niekiedy nawet dochodząc do dwudziestu węzłów na szlaku do portów na zachodzie. Ale na dalsze powiększanie prędkości nie bardzo można liczyć w nadchodzących tygodniach. W ciągu 6 ostatnich z 18 do 30 tysięcy dolarów dziennie zwiększyła się cena bunkra, co przy kryzysie, jaki obecnie panuje na rynku dla części przewoźników będzie trudne do przeskoczenia.