obsluga celna

Czym jest obsługa celna przy imporcie i eksporcie

Każdy kraj ma swój własny, unikalny proces odprawy celnej. Są złożone, długotrwałe i mogą zająć tygodnie, a nawet miesiące. Aby tego uniknąć, firmy często zatrudniają agenta celnego do obsługi ich importu i eksportu. Agenci ci pomogą eksporterom i importerom poruszać się po procesie, aby przyspieszyć czas potrzebny na dotarcie ich produktów do kraju docelowego.

Co to jest odprawa celna? Jak to działa?

doradztwo logistyczneOdprawa celna to proces, dzięki któremu rząd danego kraju zapewnia, że towary wjeżdżające lub opuszczające jego granice są legalne i nie naruszają umów handlowych. Odprawa celna to ważna usługa dla importerów i eksporterów. Pomaga im uniknąć niepotrzebnych opóźnień, podatków i innych kosztów spowodowanych przez nielegalne lub zakazane przedmioty. Proces odprawy celnej rozpoczyna się od złożenia przez firmę zgłoszenia wywozowego w porcie wejścia lub wyjścia w kraju, z którego lub do którego towary są wysyłane. Deklaracja zawiera informacje o produkcie takie jak jego wartość, ilość, pochodzenie i przeznaczenie. Po wykonaniu tej czynności importerzy wypełniają swoją deklarację importową w swoim lokalnym urzędzie celnym, gdzie deklarują wartość, ilość, pochodzenie i przeznaczenie swoich towarów. Funkcjonariusze celni sprawdzają następnie, czy wszystkie informacje podane w obu deklaracjach zgadzają się wcześniej

Dlaczego warto skorzystać z obsługi celnej

Usługi celne są niezbędne, gdy chcesz importować i eksportować towary. Pomagają zminimalizować ryzyko opóźnień, grzywien i innych kar.
Korzyści z korzystania z usług celnych obejmują:

  • Zminimalizuj ryzyko opóźnień, grzywien i kar
  • Pomóż obniżyć koszty Twojej firmy
  • Oszczędzaj czas i pieniądze na papierkowej robocie

Jeśli prawo celne jest dla nas nieznane, możemy również skorzystać z oferty firmy zewnętrznej jak Logit, w tej firmie obsługa celna wykonywana jest przez zawodowców, dzięki czemu mamy pewność dobrze wykonanej pracy.