https://logit.com.pl/doradztwo-logistyczne-logit/

Jak doradztwo logistyczne jest w stanie usprawnić działanie organizacji?

Jeśli procesy magazynowe są w organizacji ściśle powiązane z funkcjonowaniem działu produkcyjnego czy handlowego wówczas właściwie realizowane procesy logistyczne mają bardzo duże znaczenie z punktu widzenia efektywności. W ustalaniu sposobu funkcjonowania procesów logistycznych wykorzystane może być zewnętrzne doradztwo logistyczne.

Doradztwo logistyczne a planowanie strategii logistycznej

https://logit.com.pl/doradztwo-logistyczne-logit/

Szczególnie w większych organizacjach efektywnie realizowana logistyka jest jednym z kluczowych elementów sukcesu. Im większe znaczenie dla działania firmy ma przemieszczanie towarów, tym znacznie ważniejsze jest efektywne realizowania działań logistycznych. W tym względzie audyt logistyczny pozwala na ustalenie kluczowych potrzeb przedsiębiorstwa. Taki audyt może obejmować audyt logistyczny magazynu, jak też innych działów, które funkcjonują w ramach procesów logistycznych.

Przygotowania strategii logistycznej

W ramach audytu logistycznego możliwe jest przygotowanie strategii, gdzie można ustalić:

  • sposoby magazynowania,
  • typ obsługi transportowej,
  • rodzaj sieci dystrybucji.
    W ramach doradztwa logistycznego możliwe jest ustalenie takich obszarów, które wymagają poprawy. Jednocześnie można wprowadzić takie rozwiązania, które zostały ustalone na poziomie audytu logistycznego magazynu. W ten sposób wprowadzone rozwiązania będą zgodne z wcześniej ustaloną strategią. Pozwala to uzyskać oczekiwane efekty poprawy funkcjonowania procesów logistycznych, co ma duże znaczenie z punktu widzenia sprawnego zarządzania całą organizacją.