spedycja międzynarodowa

Za co odpowiada spedycja krajowa?

Spedycja jest działalnością, która polega na organizowaniu ładunku na zlecenie klientów. W ramach spedycji realizowany jest przewóz ładunków z wyznaczonego przez klienta miejsca do miejsca docelowego.

Spedycja jako element transportu

W branży transportowej można wyróżnić trzy najważniejsze sektory:

  • spedycja jak https://logit.com.pl/organizacja-transportu-logit/,
  • transport,
  • logistyka.
    Gdy realizowany jest transport towarów wówczas spedycja jest odpowiedzialna w bezpiecznym dostarczeniu ładunku. W tym względzie spedycja międzynarodowa określa działania, które mają zapewnić terminowe oraz ekonomiczne dostarczanie ładunków. W ramach spedycji międzynarodowego określane są najlepsze metody przewozu ładunków o określonej wadze czy wielkości.
spedycja międzynarodowa

Różne rodzaje spedycji

W ramach transportu towarów można wyróżnić różne rodzaje spedycji. Z punktu widzenia procesów realizowanych w ramach spedycji krajowej możemy wyróżnić gałęziową oraz intermodalną. W przypadku gałęziowej spedycji krajowej realizowany jest transport ładunków z wykorzystaniem jednego typu środka transportu. Natomiast spedycja krajowa intermodalna obejmuje działania mające na celu odpowiednie zarządzanie transportem towarów z użyciem co najmniej dwóch środków transportu.
Właściwie realizowana spedycja jest w stanie zapewnić zmniejszenie kosztów jednorazowego, jak też regularnego przewożenia ładunków. Jednocześnie w ramach rozbudowanych działań spedytorów współpracują oni również z przewoźnikami, firmami ubezpieczeniowymi czy agentami celnymi. Współpraca z agentami celnymi jest niezbędna w przypadku realizowania spedycji międzynarodowej.

Powiązane posty